Rotari klub Banjaluka Gloria je od samog osnivanja pokazao svoje opredjeljenje da učestvuje u obilježavanju Svjetskog dana voda. Ove godine smo organizovale aktivnosti sa najmlađom populacijom, djecom iz vrtića, u saradnji sa “Vodovodom” a.d. Banjaluka. Vodu kao resurs treba štititi i čuvati za široki spektar korisnika: mora, jezera, rijeke za odmor, rekreaciju i uljepšavanje gradova i sela; voda za proizvodnju električne energije; voda za piće; voda za navodnjavanje za proizvodnju hrane; voda i zaštita od poplava. Da bi se svijest o značaju i zaštiti vode podigla na najviši nivo, potrebno je da da se mladi ljudi od najranijeg djetinjstva edukuju u tom smjeru. Ujedinjene nacije su u decembru 1992.godine ustanovile 22.mart kao Svjetski dan voda, kada se na poseban, sveobuhvatan način govori o vodi.

U srijedu, 20. marta, posjetile smo djecu iz vrtića MONTESSORI KINDERGARTENU gdje je naša predsjednica Branka Trninić upoznala djecu o značaju vode i podjelila brošure i korpu slatkiša, a u četvrtak 21. marta organizovan je obilazak fabrike vode u Novoseliji.

 

Svjetski dan voda


Korisni linkovi: