U Grazu je 16. novembra 2018. godine održan sastanak Rotary fondacije. Sastanku su prisustvovali: Günther Greindl (District Rotary Foundation Committee Chairman), Melitta Becker-Unger (Distrikt Governor Elect), Günter Ertler, (Beauftragter Stewardship, Paul Harris Society Coordinator), Ralf Peters, (Beauftragter Grants, VTT – Vocational Training Teams), Dijana Bajrović (sekretar Distrikta 1910) i članica našeg kluba Amira Žmirić, (District Rotary Foundation Committee Vicechairman).

Razgovaralo se o dosadašnjim iskustvima u radu RF, te su određene smjernice za budući rad. Koordinatori svih klubova će dobiti informacije i zaključke sa ovog sastank, kako bi informisali članove svojih klubova o mogućnostima rada u okviru projekata Fondacije.

 

 

Sastanak Rotary Fondacije


Korisni linkovi: