Naša prijateljica, članica Rotari kluba Banja Luka Gloria, dr Amira Žmirić, održala je 3. 10. 2019. godine članicama našeg kluba i predstavnicima RAC-a Banja Luka Gloria predavanje pod naslovom Strano/drugačije u putopisnim djelima o Bosni i Hercegovini na njemačkom jezku (1496–1941).

Predavanje je održano na zahtjev članica RC Banja Luka Gloria, a inicirano je predavanjem koje je naša članica, dr Amira Žmirić, održala 15. jula 2019. godine u Beču, na poziv Austrijske akademije nauka.

Nakon kratkog izvještaja o naučnom predavanju održanom u Beču, članice su mogle tokom sadržajnog  predavanja (održanog sada na srpskom jeziku) da čuju mnoštvo novih informacija o proučavanju drugog/stranog u putopisnog literaturi na njemačkom jeziku uopšte, a zatim i o Bosni i Hercegovini.

 

Predavanje dr Amire Žmirić


Korisni linkovi:
[logoshowcase]