Komiteti Rotary Club Banjaluka Gloria (Rotari klub Banja Luka Gloria):

Komitet za administraciju

 1. Tatjana Ćurlik
 2. Nataša Tomić
 3. Branka Trninić
 4. Milena Pavlović

Komitet za članstvo

 1. Gordana Vučković
 2. Jelena Kolundžija
 3. Jelena Zaviša Šipka
 4. Vera Kanlić

Komitet za odnose s javnošću

 1. Maja Komljenović
 2. Sakiba Kenjalović
 3. Stanislava Ligka

Komitet za projekte i rad u okviru Rotary fondacije

 1. Biljana Seratlić
 2. Amira Žmirić
 3. Gordana Đokić
 4. Olivera Grbić

Komitet za međunarodnu saradnju i rad sa mladima 

 1. Željka Krkoška
 2. Biljana Jovetić Bušinoska
 3. Mira Grbić
 4. Sanela Pašić Delahmetović


Korisni linkovi:
[logoshowcase]