Banja Luka je grad mladih, sporta, kulture i jedan je od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini. Nalazi se na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine na obalama rijeke Vrbas. Epitet “zeleni grad” je dobila zbog mnoštva zelenih površina, parkova i aleja drveća.

O Banjaluci

Banja Luka je univerzitetski, privredni, finansijski, politički i administrativni centar Republike Srpske. Sa oko 200000 stanovnika, drugi je grad po veličini u BiH. Poseban šarm mu daje rijeka Vrbas, koja baš na ovom mjestu izlazi iz svog kanjona, gubi osobine gorske rijeke i postaje mirna ravničarska rijeka koja pravi svoj put ka ušću u rijeku Savu. Grad se prostire sa obe strane rijeke, koja protiče kroz sami centar.

blBanja Luka je imala dugu i burnu istoriju. Još od paleolitskogr perioda na obalama Vrbasa razvijala su se naselja različitih plemena, koja su se u ovoj blagonaklonoj dolini zadržavala, živjela i razvijala. Pouzdano se zna da je u predrimskom i rimskom periodu ovo područije  naseljavalo ilirsko pleme Mezeja. Poslije propasti Rimskog carstva, slovenska plemena naseljavaju ove prostore tokom VI i VII vijeka. U sredjevjekovnom periodu duž obala Vrbasa niče veći broj utvrđenja. Pouzdani podaci o tadašnjoj naseobini, na područiju današnje Banja Luke, i životu njenih stanovnika, još uvijek su sakriveni po hodnicima istorije, pozivajući istoričare i etnografe da ih otkriju. Nakon dolaska Osmanlija 1582. godine, razvija se i prvo naselje orijentalnog tipa, na podučiju Gornjeg Šehera, oko Careve mahale. Banja Luka u tom periodu postaje središte, prostranog, Bosanskog pašaluka, što dovodi do ubrzanog razvoja grada. Tadašnji sultanov namjesnik, Ferhad-paša gradi mlinove i mostove na rijeci Vrbas. Odlukom Berlinskog kongresa, u Banja Luku 1878. godine ulaze austrougarske trupe, koje lokalno stanovnništvo dočekuje mirno i bez pružanja otpora. Pod protektoratom Austrougarske, Banja Luka postaje zanatski i industrijski centar. Nakon Prvog svijetskog rata u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Banja Luka doživljava svoj pravi procvat. Postaje središte Vrbaskog okruga, a u novoformiranoj državi pripada joj značajan geostrateški položaj. U savremeno doba, Banja Luka je moderan evropski grad, prepoznatljiv u regionalnom okruženju, utemeljen na poštovanju ljudskih prava, u kojem svi građani i posjetioci imaju jednake mogućnosti da učestvuju u njegovom životu i u kome mladi imaju istaknuto mjesto.

Prvi put kao Banja Luka grad se pominje u Povelji ugarskog kralja Vladislava II Jagelovića, 6. februara 1494. godine. Poslije rasprava, koje su vodili stručnjaci iz raznih oblasti, utvrđeno je  da ime grada potiče od starog pridjeva “banj”- banov, koji je davno isčezao iz našeg jezika, a zadržao se samo u nazivu grada i imenice “luka”, što znači ravnica, odnosno moglo bi se reći da cijeli naziv grada Banja Luka potiče od složenice “Banova ravnica.

banjaluka

Grad Banja Luka ima veoma bogato i raznoliko kulturno naslijeđe. Sa svojim brojnim kulturno istorijskim spomenicima, među kojima dominiraju ostaci Kastela, stare rimske a kasnije turske i austrougarske tvrđave, koja se uzdiže na lijevoj obali Vrbasa u blizini današnjeg centra grada, Bannja Luka je danas neizostavan dio turističke ponude naše zemlje i česta destinacija mnogih posjetilaca. Istovremeno, ovo je bezbjedna, humana urbana sredina sa svim predispozicijama za ugodan i kvalitetan život, sredina u kojoj se prpoznalu i vrednuju: preduzetništvo, znanje sposobnost i rezultat.Korisni linkovi:
[logoshowcase]