Sastanak Distrikt tima Rotary-Fondacije održan je 4. novembra 2017. godine u Langenzersdorf-u… Prisustvovali su: DRFCC Günther Greindl, DRFCV / PDG Günter Ertler, DG Arno Kronhofer, Regina Kaschubek (Stipendien), AG Wolfgang Schinagl (Polio), AG Heinz Neubauer (u ime DGE Ismail Sadek-a). Sastanku je prisustvovala i naša prijateljica Amira Žmirić, koja je odgovorna za rad Rotary Fondacije u Bosni i Hercegovini. Amira Žmirić je predložena za zamjenika DFRCC-a. Razmatrana su dosadašnja iskustva u radu RF, kao i utvrđene nove smjernice za rad RF u budućem periodu.

 

Sastanak RD 1910 tim za RF


Korisni linkovi: